Категории

Производители

Информационен email

Алкализация и отслабване There are 4 products.

Алкализация и отслабване
Не е тайна, че здравословното състояние на света се разваля с бързи темпове. Въпреки медицинското обслужване на световно равнище много лесно се разболяваме. Първостепенна причина за товае, че модерният начин на хранене преобръща равновесието и подпомага вкиселяването. Патогените, като вредни бактерии и вируси, се чувстват добре в кисела среда и проблемът започва от тук.
Генно модифицираните хранителни продукти (GMO) изключително бързо се внедриха в снабдяването ни с храна. Всяка година рекордно количество отровни химически вещества попада в околната среда чрез въздуха, водата и хранителните продукти, под формата на пестициди, фунгициди и антибиотици. Почвата, в която отглеждат растенията, също е замърсена. Извън начина ни на живот, основан на бедните на хранителни вещества храни от веригите за бързо хранене, кризата в здравеопазването цъка като бомба със закъснител.
Решението
Отговорът е „Health Made Simple” (Просто здраве)... един фантастичен и в същото време прост метод за това, как да се възстанови баланса в човешкото тяло. Как работи този баланс? Всяко живо същество (почва, растения и хора) могат да се измерват по една определена скала. Стойността на рН се измерва по скала от 0 до 14, киселинни и алкални (основни) съединения. Съединенията с по-ниски от 7 рН стойности са кисели, а с по-високи от 7 рН стойности са алкални. По тази скала, в рамките на няколко деления се определя разделната линия между здравето и болестта.
Това е нещо като в английската детска приказка, историята на Златокоска. Едната чиния с овесена каша, която опитала е била прекалено студена, другата прекалено гореща, а третата точно колкото трябва. Студената е била прекалено алкална, горещата е била прекалено кисела, а третата е била средно между двете – 7.2 стойност, леко алкална рН. Организмите на повечето хора са вкиселени (под 7), така че целта ни е да ги отклоним към онази точка, която е оптимална за здравето им.
Просто здраве
Една от най-важните движещи пружини на здравето може да се търси в молекулата на хидрогена (Н2). Дори съкращението рН сочи за силата на хидрогена (power of hydrogen/силата на хидрогена). За балансирането на киселинността на тялото ни заедно с водещия ни продукт Recovery of HydroFX® (молекулярен хидроген) предлагаме пет продукта. Минералните вещества, подпомагащи алкализацията, спомагат за създаването на балансирана вътрешна среда. С това неутрализират увреждащите клетките молекули, които наричаме свободни радикали, заедно с това хидратират и поддържат в добро здраве клетките ни.

LiveZilla Live Help