Категории

Производители

Информационен email

Recovery - молекулярен хидрогенThere are no products.

Recovery - молекулярен хидроген
Имаме на разположение много начини как може да се използва молекулярния хидроген: вдишване, консумиране на вода обогатена с хидроген, къпане във вода съдържаща хидроген, с инжекции и капки за очи – разтвор на соли наситен с хидроген, с бактерии стимулиращи произвеждането на хидроген от червата и вече по нов начин – с таблетки. Хидрогенът има безброй предимства и в терапията и в превенцията. Ефективността му се проявява не само в борбата с оксидативния стрес, но и в действието против алергиите и в премахването на различни инфекции. Клиничните опити показват, че използването на молекулярния хидроген поправя патологията на митохондрийните болести.
Днес молекулярният хидроген заема първото място по отношение на медицинските разработки. Съществува голямо количество научни трудове, в които учените се занимават с механизма на оксидационния стрес и свързаните с него хронични дегенеративни болести, включително и ускореното остаряване, като болести зависими от проблемите на баланса киселинност – алкалност. Хидрогена и обогатената с хидроген вода е изследвана в значими научни институти, в които се занимават с лечение на невродегенеративни болести, рак, възпалителни и алергични състояния. Изследванията там се съсредоточват върху молекулярния хидроген поради силното антиоксидантно действие и поради антивъзпалителното му действие, поради ефективността против вкиселяването на организма и поради епигенетичните и сигнализиращи функции.

Японски учени са открили, че молекулярният хидроген се е доказал като най-ефективния антиоксидант, защото е способен да проникне през всички биологични мембрани във всички тъкани и клетки, включително в мозачните тъкани, където преминава през преградата кръв-мозък. Тази преграда не може да се преодолее от другите антиоксиданти. За разлика от други антиоксиданти е способен на дифузия в цитозола също към DNS и към митохондриите, където действа защитно.
Преди месеци приложението на молекулярния хидроген е било възможно само чрез непрактични инхалаторни съоръжения и чрез консумация на обогатена с хидроген вода. Ако разгледаме йонизатора за вода, в действителност произвежда електролизирана вода. Факт е, че този прибор не е много практичен, трудно се съхранява и е скъп. Полученият чрез електролиза хидроген е малко количество и не е стабилен. За обогатената с хидроген вода не се отнасят никакви стандарти, в същност не може да се определи и напълно да се контролира. Затова този факт е довел до разработването на много по-силен и ефективен продукт, който произвежда хидроген и то напълно стандартизиран.

There are no products in this category.

LiveZilla Live Help